Pravidla EFG CUP

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA EFG CUP 2018 – platná pro vyhlášené kategorie

 

1. Závodní pravidla se řídí aktuálními „Závodními pravidly ČSDL“ zveřejněné na stránkách pod odkazem. „Závodní pravidla ČSDL“ vycházejí ze standardních pravidel mezinárodní federace dračích lodí IDBF.

2. Posádkové listy budou odevzdány pořadateli závodů před prvním startem. Bez řádně vyplněného posádkového listu nebude posádka v závodě klasifikována. Posádkový list naleznete ke stažení pod tímto odkazem.

3. Závody jsou určeny pro účastníky od 10 let. Účastník mladší 15-ti let startuje s písemným souhlasem rodičů, jenž je součástí posádkového listu. Mladší 10-ti let může startovat se souhlasem vystaveným Českým svazem dračích lodí z.s. na základě písemné žádosti.

4. Složení posádek v kategorii „MIX“ (počet pádlujících žen) je vyhlašováno v propozicích jednotlivých závodů pořadatelem Torrsen sport.

5. Kategorie „Ženy“ znamená, že všichni pádlující jsou ženy včetně ženy bubenice.

6. Kategorie „OPEN“ nemá jiné než věkové omezení.

7. DB20 = minimálně 16 pádlujících.

DB10 = minimálně 8 pádlujících.

8. Všechny hlavní finálové jízdy na krátkých tratích budou zaznamenány na videozáznam.